Top
Prirodna kozmetika

Prirodna kozmetika

Manufaktura Shop

Ambalaža - prirodna kozmetika

Poznata izreka na engleskom „Reduce, Reuse, Recycle“ odnosno „Smanji, Ponovo upotrebi, Recikliraj“ sugeriše logičan redosled kojim se treba služiti u procesu smanjivanja ekološkog otiska. Naime, prvo treba pokušati da se smanji količina proizvedenog otpada, zatim da nešto što je bilo namenjeno za smeće se ponovo upotrebi i da mu se nađe alternativna svrha, a na kraju ako se ispostavi da to ne može ponovo da se upotrebi, da se odloži za reciklažu.

Ambalaža igra ključnu ulogu u modernom načinu života. Bez nje, većina proizvoda bi se pokvarila ili oštetila pre nego što stigne u prodavnicu. Međutim, ona se često navodi kao jedan od glavnih problema u bitki naše planete za ekološku održivost, jer se pretvara u otpad posle svake upotrebe.

U Srbiji je sistem reciklaže još uvek nedovoljno razvijen, ali uz malo truda i dobre volje, moguće je reciklirati veliku količinu otpada iz domaćinstva.
 
Pošto mi vodimo računa o životnoj sredini i sastojcima i pakovanjima:
 
-Za pakovanje naših onlajn porudžbina koristimo iskorišćene karton kutije-sakupljamo i recikliramo karton kutije
 
-Za pakovanje proizvoda koristimo: staklo, braon kraft papir izrađen od recikliranog papira
 
Smanji, Ponovo upotrebi, Recikliraj!

 

Nama su naši kupci inspiracija

Reset Password